กิจกรรม » Pacific Motor Show ครั้งที่ 20

Pacific Motor Show ครั้งที่ 20

19 ตุลาคม 2017
694   0

Pacific Motor Show ครั้งที่ 20 ระหว่างวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 5 พฤศจิกายน 2560

ณ บริเวณศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี

oct2017_01